Eng

Rešenja za ESG i održivost u srcu nove poslovne linije kompanije CBRE u jugoistočnoj Evropi

Vreme čitanja: 3 min

Kako klimatske promene i globalno zagrevanje postaju glavna briga u svetu, potreba za implementacijom ESG i principa održivosti u svaku fazu životnog ciklusa nepokretnosti postaje sve važnija, pa čak i obavezna. Ovo je složeno pitanje i okruženje koje se brzo menja. Imajući u vidu da se tempo donošenja ESG regulativa u Evropi ubrzava, ali i činjenicu da je trenutno svega 15% nepokretnosti na globalnom nivou usklađeno sa ciljem Pariskog sporazuma o nultim emisijama, kako bi se do 2050. ograničilo globalno zagrevanje na najviše 1,5°C iznad predindustrijskih nivoa, neophodne su brojne izmene i rad na usklađivanju sa propisima kako bi se osigurala održiva budućnost.

Da bi se suočili sa ovim izazovima i pomogli investitorima i korisnicima komercijalnih objekata u usklađivanju sa relevantnim propisima i ciljevima, kao i da ispune svoje ESG ciljeve na koje su se obavezali, CBRE kancelarija za jugoistočnu Evropu (SEE), vodeća konsultantska kompanija za pružanje usluga u oblasti komercijalnih nepokretnosti u regionu, proširuje svoje usluge osnivanjem nove poslovne linije “Konsultantske ESG usluge i rešenja za održivost”.

„Industrija nekretnina je u jedinstvenoj poziciji da pozitivno utiče na naše društvo i vrednosti izgrađenog okruženja kroz inicijative za zaštitu životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja (ESG). U kompaniji CBRE smo čvrsto posvećeni pružanju ključnih usluga koje naše klijente vode ka ispunjenju ESG ciljeva. Naš tim u jugoistočnoj Evropi već je dokazao svoje sposobnosti i stručnost u ovom segmentu, ali odlukom da zvanično pokrenemo novu poslovnu liniju obezbedićemo našim klijentima integrisani pristup inovativnim rešenjima koja omogućavaju transformacione rezultate i pozitivan uticaj kako na životnu sredinu, tako i društvo“, rekao je Boško Tomašević, generalni direktor za region jugoistoćne Evrope u kompaniji CBRE.

Novo odeljenje predvodi Slađana Popović koja je preuzela ulogu Rukovodioca odeljenja Konsultantskih ESG usluga i rešenja za održivost za region Jugoistočne Evrope, pored njene uloge Rukovodioca poslovanja u Bugarskoj. Kao ESG konsultanti u timu joj se pridružuju Igor Milošević iz kancelarije u Beogradu i Marko Jaćimović iz kancelarije u Ljubljani. Na ovaj način formiran je tim koji čine eksperti različitih zanimanja i koji poseduju značajno iskustvo u sektoru nekretnina. Uz globalnu CBRE mrežu koju čini više od 600 profesionalaca za održivost, tim odeljenja Konsultantskih ESG usluga i rešenja za održivost za region Jugoistočne Evrope pomoći će klijentima u nastojanju da svoje ESG strategije usklade sa svrhom kompanije, korporativnim identitetom i potrebama njihovih klijenata.

„Svaki objekat je drugačiji. Zato i naš pristup podrazumeva rešenja i usluge koje su prilagođene pojedinačnoj nekretnini, pružajući usluge izrade ESG strategije zajedno sa Net Carbon Zero

strategijama, ESG due diligence, energetsku reviziju, sertifikaciju zelenih zgrada, GRESB izveštavanje. Kreiramo ESG rešenja koja podržavaju svaku fazu životnog ciklusa imovine, uključujući nabavku, razvoj, upravljanje i raspolaganje imovinom, kao i akcione planove na nivou portfelja ili pojedinačne nepokretnosti. Ovim pristupom, naš tim omogućava klijentima da donose ključne poslovne odluke i upravljaju rizicima održivosti u svojim portfeljima. Na taj način investitorima i korisnicima nepokretnosti pružamo podršku pri planiranju, spovođenju i merenju njihovih napora da smanje svoj ugljenični otisak i izgrade održivu budućnost“, rekla je Slađana Popović, rukovodilac odeljenja Konsultantskih ESG usluga i rešenja za održivost za region Jugoistočne Evrope, CBRE.

„Odgovorno poslovanje podrazumeva razumevanje uticaja koji vaša kompanija ima na okruženje, kao i preduzimanje akcija kako bi se negativan uticaj minimizirao. Posebno sam ponosna što u kompaniji CBRE vodimo primerom, što znači da smo posvećeni stvaranju održive budućnosti za sve, a to počinje od osnova našeg poslovanja. Smanjujemo uticaj na životnu sredinu radnih prostora i objekata koje sami koristimo i kojima upravljamo. Kao rezultat toga, naši klijenti nas prepoznaju kao partnera za rešenja u oblasti održivosti koji im pomaže da napreduju i ispune svoje ciljeve smanjenja emisija, povećavajući poverenje investitora, poboljšavajući svoju reputaciju i profitabilnost”, zaključila je Slađana Popović.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top