Eng

Javno-privatna partnerstva (JPP)

Mladi se svakodnevno suočavaju sa različitim predrasudama, naročito u sferi zapošljavanja.
Scroll to Top