Eng

Zakonodavci EU postigli dogovor o regulisanju provajdera ESG ocena

Vreme čitanja: 2 min

Zakonodavci u Evropskom parlamentu i Savetu saopštili su ranije ovog meseca da su postigli privremeni sporazum o predlogu za regulisanje provajdera ESG ocena i uvođenje pravila radi povećanja pouzdanosti i uporedive ocene ESG-a i sprečavanja sukoba interesa provajdera, prenosi portal ESG Today.

Nova regulativa bi stavila provajdere ESG ocena pod nadležnost evropskog regulatora tržišta ESMA, pri čemu bi provajderi bili obavezni da budu autorizovani i nadgledani od strane regulatora, kao i da se pridržavaju zahteva transparentnosti u oblastima kao što su metodologije korišćene za ocenjivanje i izvori informacija.

Novi sporazum dolazi u trenutku kada raste pritisak za regulisanje provajdera ESG ocena i podataka, s obzirom na to da potražnja za ovim uslugama raste zbog sve većeg uključivanja ESG faktora u proces investiranja, dok aktivnosti i poslovanja provajdera obično nisu pokriveni od strane regulatora tržišta.

Početkom 2021. godine, ESMA je uputila pismo koordinatoru za finansijske usluge Evropske komisije Mairead McGuinness, upozoravajući da trenutni neregulisani status sektora ESG ocena i rezultirajući nedostatak transparentnosti predstavljaju potencijalni rizik za investitore. 

U junu 2023. godine, Evropska komisija je predstavila predlog da provajderi ESG ocena budu nadgledani od strane ESMA-e, kako bi se osigurala kvalitet i pouzdanost, sa zahtevima koji uključuju korišćenje rigoroznih i objektivnih metodologija, sprečavanje sukoba interesa i poboljšanu transparentnost u metodologijama, modelima i ključnim pretpostavkama ocenjivanja. Ključni aspekti novog sporazuma između Saveta i Parlamenta uključuju pojašnjenja oko ESG ocena koje spadaju pod oblast regulative, pri čemu su obuhvaćene ocene koje obuhvataju faktore vezane za životnu sredinu, društvo i ljudska prava ili upravljanje.

Nova regulativa bi zahtevala od provajdera ESG ocena koji su osnovani u EU da dobiju odobrenje od ESMA-e, dok bi oni osnovani izvan EU morali biti ili odobreni od strane provajdera u EU, priznati na osnovu kvantitativnih kriterijuma ili podložni odluci o ekvivalenciji na osnovu dijaloga između nadležnih organa zemlje porekla provajdera i ESMA-e, kako bi poslovali u EU.

Sporazum takođe uvodi 3-godišnju opcionalnu registracionu šemu za male provajdere ESG ocena, uključujući oslobađanje od plaćanja nadzornih taksi ESMA-i, kao i manje zahteve za usklađenost i transparentnost, ali sa potpunom usklađenošću i nadzornim taksama nakon isteka 3 godine.

Iako je predlog Komisije zahtevao razdvajanje određenih poslovnih aktivnosti od ESG ocena, s tim da provajderi ocena ne smeju pružati te aktivnosti, sporazum omogućava provajderima da ne osnuju posebna pravna lica za neke aktivnosti, pod uslovom da postoji jasno razdvajanje između ovih aktivnosti i poslovanja ESG ocena, kao i da se preduzmu mere kako bi se izbegli potencijalni sukobi interesa, iako ovi izuzeci ne bi važili za provajdere ESG ocena koji pružaju konsultantske, revizorske i ocenjivačke aktivnosti.

Dodatni aspekti novih pravila uključuju mogućnost provajdera da nude posebne ocene za životnu sredinu, društvo i upravljanje, ali i zahtev za detaljno opisivanje težina faktora ‘E,’ ‘S,’ i ‘G’ ako se pruža pojedinačna ocena, kao i zahtev za finansijske savetnike koji objavljuju ESG ocene kao deo svojih marketinških komunikacija da uključe informacije o metodologijama korišćenim za ocene na svojoj veb stranici.

Sa postizanjem privremenog sporazuma, nova pravila će morati formalno da budu usvojena od strane EU Saveta i Parlamenta pre nego što zvanično stupe na snagu, i počeće da se primenjuju 18 meseci kasnije.

Photo: Canva

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top