Eng

Srbija ima dobre predispozicije za korišćenje solarne energije

Vreme čitanja: 2 min

Pomoćnica ministarke rudarstva i energetike za međunarodnu saradnju i evropske integracije Jovana Joksimović, rekla je da Srbija ima dobre predispozicije za korišćenje solarne energije i da je zadatak države da iskoristi ovaj prirodni resurs u obezbeđivanju sigurnog snabdevanja električnom energijom, veće energetske nezavisnosti i smanjenju emisije štetnih gasova.

„OIE će u godinama ispred nas, postajati glavni domaći izvor električne energije, a način da to ostvarimo jeste putem najekonomičnije eksploatacije raspoloživog potencijala u slučaju energije vetra i Sunca. Solarna energija predstavlja deo odgovora na strateške izazove koji se postavljaju pred energetski sektor kako Srbije, tako i drugih zemalja Zapadnog Balkana, jer predstavlja čist i dostupan izvor energije, koji doprinosi smanjenju uvozne zavisnosti i smanjenju emisije štetnih gasova“, rekla je Joksimović na panelu „Uloga i značaj solarne energije na putu ka karbonskoj neutralnosti“ u Banja Luci.

Ona je istakla da se rad na povećanju kapacitete solarne energije odvija na nekoliko koloseka.

„Kroz aukcije za tržišne premije koje su prvi put uspešno sprovedene prošle godine, a koje uključuju i kvotu za solarne elektrane, projekte koje realizuje Elektroprivreda Srbije kao i projekte koje realizuje privatni sektor. Primer je izgradnja 1 GW samobalansiranih solarnih elektrana, koje gradi konzorcijum na čelu sa južnokorejskim Huyndai Engineering, a koji će po završetku biti u vlasništvu EPS, odnosno države“, rekla je ona i dodala da je uspostavljen i institut kupca-proizvođača koji građanima omogućava da postanu aktivni učesnici energetske tranzicije.

Pomoćnica ministarke je ukazala da je Srbija u procesu donošenja strateških dokumenata koji će odrediti smer i dinamiku promena u energetskom sektoru, u procesu energetske tranzicije.

„Konkretni ciljevi definisani su kroz Integrisani nacionalni plan za energetiku i klimu do 2030, sa projekcijama do 2050, i novom Strategijom razvoja energetike do 2040. sa projekcijama do 2050, koji će biti usvojeni u narednom periodu. Integrisani plan je prvi strateški dokument koji na jedinstven način sagledava klimatsku i energetsku problematiku, i na kome se radilo dve i po godine, u uslovima velikih gepolitičkih promena koje su se najviše odrazile upravo u sektoru energetike. U periodu do 2030. glavni ciljevi podrazumevaju povećanje udela OIE u proizvodnji električne energije na 45 odsto, smanjenje emisije štetnih gasova za 40,4 odsto u odnosu na 1990. godinu, kao i značajno povećanje energetske efikasnosti“, rekla je ona.

Photo: Freepik

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top