Eng

Kako je bend Coldplay hrabro zakoračio u svet održivosti i postavio standarde za korporativni svet

Vreme čitanja: 3 min

Coldplay – britanski pop bend koji već više od 20 godina dominira top listama objavio je sveobuhvatan izveštaj o održivosti. Taj izveštaj je osvežavajuće jednostavan, temeljan i ambiciozan, osobine koje često nedostaju u korporativnim porukama o ESG i obuhvata celokupan lanac vrednosti i razmatra konkretna ciljeve, osnažujući čitaoca da napravi razliku.

Coldplay je usvojio Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime (UNFCCC), uporedio trenutnu turneju sa prethodnom i postavio jasne ciljeve za smanjenje emisija CO2 za 50%. Takođe su predstavili različite inicijative i partnerske odnose koji im omogućavaju da postignu ove ciljeve, pružajući transparentnost i odgovornost, ključne elemente čvrste politike održivosti.

Ključni aktivnosti u izveštaju:

Instaliranje kinetičkih podova i bicikala koji generišu električnu energiju – ovi kinetički podovi pretvaraju energiju koju stvaraju posetioci koncerta plesom, odnosno kinetičku energiju, u električnu energiju koja se potom koristi za napajanje. Osim toga, postavljeni su i bicikli koji generišu električnu energiju, a koje poklonici mogu koristiti kako bi napunili baterije za šou. Ovakve opcije za proizvodnju električne energije “korisnikom generisane” postaju sve popularnije, pri čemu teretane eksperimentišu sa generisanjem električne energije pomoću bicikala za vežbanje i bicikala sa dodatkom dinamo-generatora, koji je čest metod za punjenje mobilnih telefona u zonama pogođenim katastrofama.

Korišćenje Održivog avio-goriva (SAF) za njihove letove i električnih vozila ili biogoriva za ostali prevoz – SAF je gorivo koje se dobija od otpada i smanjuje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) prilikom vazdušnog saobraćaja za čak 80%. Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj (IATA) procenjuje da bi SAF mogao pomoći u smanjenju emisija za 65% kako bi se sektor vazdušnog saobraćaja približio nuli neto emisija do 2050. Korišćenje SAF-a takođe čini deo strategije “Jet Zero” koja se obavezuje na postizanje nultih emisija za domaći vazdušni saobraćaj u Velikoj Britaniji do 2040. Coldplay je u ovoj inicijativi, partner sa DHL koji mnogo energije i resursa ulaže u postizanje što održivijeg transporta. Coldplay ne koristi SAF samo za svoje komercijalne i čarter letove, već i obezbeđuje SAF za korišćenje drugima. Takođe, koriste električna vozila ili vozila koja koriste biogorivo za prevoz na zemlji.

Podsticanje posetilaca da koriste prevoz sa niskim nivoom ugljenika – Coldplay je partner sa SAP-om, nemačkom softverskom kompanijom, na razvoju aplikacije “Coldplay Music of the Spheres World Tour”. Aplikacija se može besplatno preuzeti i prikazuje uticaj različitih načina prevoza. Ako se putovanje poklonika oceni kao zeleno, dobijaju popust na robu, podstičući ih tako da biraju prevoz sa niskim nivoom ugljenika do i od šoua. Aplikacija je takođe obrazovna platforma za poklonike da saznaju više o ekološkim inicijativama turneje.

Tri principa koji leže u osnovi njihove strategije da budu što održiviji i sa što manje emisija ugljenika su:

  • Smanjenje: smanjivanje njihovih emisija ugljenika, potrošnje i recikliranje koliko god je moguće
  • Preoblikovanje: korišćenje zelene tehnologije i održivih, nisko-ugljeničnih metoda za turneje
  • Obnova: ulaganje u zelene inicijative koje kompenzuju emisije ugljenika.

Još jedna izuzetna osobina Coldplay-ovog izveštaja o održivosti jeste njegova jasnoća. Izveštaji o održivosti često imaju tendenciju da budu zagušeni i teško razumljivi, puni kompleksnih žargona i tehničkog jezika. Coldplay se odvaja od ovog trenda predstavljajući svoj izveštaj na jasan i sažet način, pristupačan svim čitaocima. Nudi dobro strukturiran pregled koji ističe ključne dostignuća, izazove i buduće ciljeve.

Izveštaj o održivosti Coldplay-a ide dalje od običnih brojki i statistika. On priča uverljivu priču koja inspiriše njihove zainteresovane strane i publiku da postanu nosioci promena. Izveštaj ističe predanost benda u smanjenju njihovog ekološkog otiska, podržavanju projekata obnovljivih izvora energije i promovisanju inicijativa za socijalnu pravdu.

Pored toga, izveštaj Coldplay-a ne izbegava prepoznavanje izazova i oblasti za unapređenje. Bavljenjem iskrenošću o njihovim manama, oni pokazuju spremnost da uče i rastu. Ova vrsta transparentnosti je od vitalnog značaja za izgradnju poverenja sa zainteresovanim stranama i podsticanje drugih kompanija da urade isto.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top