Eng

Linglong nastavlja da gradi bez dozvola i rešenja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Vreme čitanja: 2 min

Kompanija Linglong nastavlja sa praksom nepoštovanja zakona i propisa Republike Srbije, što dokazuje poslednji u nizu slučaj protivzakonite izgradnje objekata za skladištenje otpada kapaciteta 700 kg/dan u okviru fabrike guma u Zrenjaninu, saopštio je RERI.

Suprotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, bez pravnosnažne građevinske dozvole i rešenja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, Linglong je izdradio objekat za skladištenje otpada kapaciteta 700 kg/dan.

Uz zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, podnet Gradskoj upravi grada Zrenjanina u martu 2024. godine, kompanija je priložila Projekat izgradnje objekta za skladištenje neopasnog otpada. Međutim, predmetni objekat, za koji nije pribavljena pravnosnažna građevinska dozvola – već je bio u završnoj fazi izgradnje.

Nedugo potom, Gradska uprava Grada Zrenjanina donela je rešenje kojim se odlučuje da za ovaj objekat nije potrebna izrada procene uticaja na životnu sredinu, a na koje RERI podnosi žalbu u aprilu 2024. godine zbog njegove nezakonitosti.

Uvidom u satelitske snimke, RERI je utvrdio da je predmetni objekat već izgrađen. Imajući u vidu da kompanija ne može pribaviti građevinsku dozvolu sve dok se ne odluči po prethodnoj žalbi, RERI je je uputio građevinskoj inspekciji i inspekciji zaštite životne sredine zahteve da sprovedu vanredne inspekcijske nadzore. U odgovoru na ove zahteve, građevinska inspekcija navodi da je rešenje o obustavi radova, uklanjanju nelegalnog objekta i zatvaranju gradilišta donela u martu 2024. Međutim, nije poznato da li je inspektor pokrenuo krivični postupak protiv investitora zbog protivzakonite izgradnje.

Najzad, RERI je podneo i krivičnu prijavu i prijavu za privredni prestup protiv Linglong-a. Činjenica da kompanija ponovo nelegalno gradi ne treba da čudi, imajući u vidu da je Osnovno javno tužilaštvo do sada odlučivalo da protiv Linglong-a ne pokreće postupke, uz različita kreativna obrazloženja, čak i kada je inspekcija nedvosmisleno utvrdila da kompanija gradi bez potrebnih dozvola.

“Kada jedna kompanija kontinuirano krši zakone Republike Srbije i za to ima podršku najviših državnih organa, postavlja se pitanje – kome su ti zakoni onda namenjeni?”, zaključuje Ljubica Vukčević, advokatica organizacije RERI.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top