Eng

Održivi razvoj uvrstiti u plan rada nove Vlade, novo ministarstvo da usaglasi aktivnosti sa civilnim društvom i univerzitetima

Vreme čitanja: 2 min

Predstavnici Platforme „Održivi razvoj za sve“ učestvovali su u društvenom dijalogu organizovanom od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog 20. marta u Palati Srbija. Događaj pod nazivom „Dijalogom do ostvarivanja ciljeva održivog razvoja“ bio je posvećen Izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Ciljevi održivog razvoja: Spremnost Republike Srbije za implementaciju Agende 2030″ od strane Državne revizorske institucije (DRI).

Predstavljajući treći monitoring izveštaj Platforme objavljen tokom poslednjeg kvartala 2023. godine, Sanja Ilić iz Beogradske otvorene škole (BOŠ) pojasnila je ciljeve i strukturu izveštaja, te ukazala na ključne preporuke, uporedivši ih sa najvažnijim nalazima iz izveštaja DRI.

Zaključujući svoje izlaganje, Sanja Ilić je utvrdila da se preporuke Platforme „Održivi razvoj za sve“ u mnogome preklapaju sa onima iz izveštaja DRI, a pre svega one koje pozivaju na nastavak sa pripremama i usvajanjem Plana razvoja Republike Srbije – najbitnijeg, krovnog dokumenta – koji uključuje ciljeve održivog razvoja iz Agende 2030 i reforme u procesu pristupanja Evropskoj uniji, zatim na prilagođavanje Agende 2030, ciljeva i potciljeva nacionalnom kontekstu uz uspostavljanje nacionalnog seta indikatora za praćenje napretka u sprovođenju ciljeva održivog razvoja i konačno, na formiranje nove Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine ili drugog stalnog radnog tela kojim bi se institucionalizovala, uredila i podržala međusektorska saradnja i koordinacija.

Predstavnici Platforme iskoristili su priliku da još jedanput naglase neke od ključnih poruka upućenih budućoj Vladi Republike Srbije na nedavno održanoj konferenciji za štampu, uključujući neophodnost da se sprovođenje Agende 2030 integriše u program rada Vlade, da se ovaj proces usaglasi sa naporima za pristupanje EU, da specifično ministarstvo bude određeno za koordinaciju sprovođenja aktivnostu u pravcu dostizanja ciljeva održivog razvoja, te da se nastave napori u pripremi i usvajanju Plana razvoja na transparentan i efikasan način, uz aktivno učešće civilnog društva, univerziteta i drugih zainteresovanih strana.

Događaj je okupio značajan broj predstavnika relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija, kao i civilnog društva, a kao uvodničari obratili su se ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, ambasadorka Nemačke u Srbiji NJ. E. Anke Konrad, ambasador Švajcarske u Srbiji, NJ. E. Urs Šmid, dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije Srbije, i Katarina Lalić Smajević, v.d. pomoćnika ministra za multilateralnu saradnju iz Ministarstva spoljnih poslova.

Platforma „Održivi razvoj za sve” je deo projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Partneri na projektu su Beogradska otvorena škola, Fondacija BFPE za odgovorno društvo, Centar za visoke ekonomske studije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija centar za demokratiju, TOC i Smart Kolektiv.

Autor fotografija: Executive Group 

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top