Eng

UNDP

„Naša ideja je bila da napravimo jedinstven objekat u regionu, koji će
Inovacije će doprineti efikasnijoj upotrebi resursa i energije i boljem upravljanju otpadom.
Scroll to Top