Eng

WWF Adrija i Privredna komora Srbije potpisali Memorandum o saradnji

Vreme čitanja: 1 min

WWF Adrija, deo svetske organizacije za zaštitu prirode WWF i Privredna komora Srbije potpisali su danas memorandum o saradnji s ciljem da unaprede delovanje u privrednom i nevladinom sektoru, uvedu održivo poslovanje u svakodnevnu praksu poslovanja i podignu nivo zaštite prirode na viši nivo.

 “Tokom protekle dve godine WWF i PKS imali su brojne tačke saradnje na raznim projektima i bili prepoznati od velikog broja institucija i organizacija kao bliski saradnici i zbog toga je ovaj Memorandum prirodan korak ka daljem unapređenju našeg delovanja, rekla je Nataša Kalauz  izvršna direktorka WWF Adrije.

Saradnja između PKS-a i WWF Adrije je važan korak u približavanju pojmova “zaštita životne sredine” i “privreda” i otvara vrata sistematskom pristupu za sve privredne grane Srbije. Dok WWF ima veoma korisna znanja i alate za samoprocenu preduzeća i korporacija, PKS ima pristup i način sektoru čije poslovanje je moguće organizovati tako da bude održivo i u korist prirode i čoveka.

„Održivi razvoj je jedan od glavnih prioriteta u radu Privredne komore Srbije. Potpisivanjem Memoranduma smo dodatno potvrdili i ozvaničili našu već dobru višegodišnju saradnju. Privreda Srbije će još snažnijom saradnjom sa WWF Adria dobiti nova znanja, iskustva i veštine kako da u svakodnevnom poslovanju primeni visoke standarde u zaštiti prirode“, izjavio je Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS.

WWF Adrija donosi svetske prakse u održivom poslovanju i smanjenju negativnog uticaja kompanija na prirodu, odnosno biodiverzitet. S druge strane, Privredna komora Srbije ima neposrednu saradnju sa relevantnim privrednim subjektima u Srbiji i želi da doprinese da ekološko poslovanje bude osnovna karakteristika, a samim tim i preporuka njenih članova.

Samo neki od usaglašenih ciljeva buduće saradnje su saradnja na budućim projektima iz oblasti zaštite životne sredine, organizovanje radionica i edukacija koje se tiču održivog poslovanja, razvijanje novih programa i podrške privrednom i nevladinom sektoru.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top