Eng

Inicijativa „Odgovornost za budućnost“ Srpske asocijacije menadžera

Vreme čitanja: 2 min

Upravni odbor Srpske asocijacije menadžera je na 17. godišnjicu od osnivanja ovog Udruženja, pokrenuo inicijativu „Odgovornost za budućnost“ posvećenu odgovornom ponašanju prema svim učesnicima na tržištu, posebno ističući odgovornu ulogu menadžera prema budućim generacijama i životnom okruženju.

Kako ističu u inicijativi, moderan način poslovanja i tehnologije doneli su izazove –  širom sveta zaposleni su nezadovoljni, nemotivisani i neangažovani, menadžeri su rastrzani,  dobavljači pod pritiscima, a potrošači često ne veruju brendovima i kompanijama koje stoje iza njih. Na sličan način, često ni lokalne zajednice i društvo ne osećaju da kompanije istinski ispunjavaju svoje obaveza prema društvu, životnoj sredini i planeti.

„Kao članovi Srpske asocijacije menadžera i odgovorni menadžeri, želimo da predvodimo organizacije koje su usmerene na ljude i koje teže da tehnologiju stave u funkciju kreiranja dobrobiti za društvo, kao i da promovišemo poslovno ponašanje kompanija i menadžera koje unapređuje, poboljšava i pozicionira sve svoje ključne stejkoholdere“, istakao je predsednik SAM-a Mihailo Janković, naglašavajući da  društveni doprinos i nove vrednosti treba posmatrati kao jednako važne kao i ostvarenje poslovnih rezultata.

SAM svojim primerom želi da promoviše širok spektar odgovornog ponašanja menadžera i kompanija i poštovanje etičkih načela. Iako ovom Inicijativom ne mogu garantovati navedena ponašanja svih učesnika u jednom društvu, mogu barem, kako kažu, da uspostave standarde kojima će stremiti svi profesionalni menadžeri. 

Inicijativa „Odgovornost za budućnost“ bazira se na Etičkom kodeksu SAMa,  dobrim poslovnim običajima, zakonu i načelima odgovornog poslovanja, a to su: poštovanje dobrih poslovnih praksi, ulaganje i razvijanje zaposlenih, razvijanje dobrih odnosa sa kupcima, dobavljačima i drugim partnerima, stvaranje dugoročne vrednost vlasnicima kapitala, kao i odgovornost prema životnoj sredini i  poštovanje svih učesnika na tržištu.

Najuspešnije kompanije u svetu već su krenule u pravcu kreiranja vrednosti za sve svoje stejkholdere. Najbolji primer je “Izjava o svrsi korporacija” (Statement on the Purpose of a Corporation), poznata i kao “Business Roundtable Statement,” potpisana je u avgustu 2019. godine u Vašingtonu. To je bio događaj na kojem su se direktroi najuspešnijih kompanija u SAD-u okupili kako bi izrazili promenu u percepciji svrhe korporacija.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top