Eng

ESG ambasadori: Milica Pešterić, Partner, Advokatska kancelarija Bojović Drašković Popović & Partners

Vreme čitanja: 2 min

Čini se da su velika društva očekivano spremnija za jače implementiranje ESG principa u poslovanje. To iz razloga što poseduju veći kadrovski, finansijski i drugi kapacitet da poslovanje usaglase sa ESG principima. Takođe, uspešna implementacija ESG principa u poslovanju beleži se kod društava osnovanih u Republici Srbiji koja su deo međunarodnih korporacija. Sa nivoa grupa se na srpska privredna društva vertikalno spušta ESG vizija i misija, ali i način kako da se ona implementira u poslovanje, kaže za Odrzime.rs ESG Web Platform Milica Pešterić, Partner, Advokatska kancelarija Bojović Drašković Popović & Partners.

Veoma je značajna edukacija dece i mladih, kojima na vreme treba predstaviti koncepte ljudskih prava, ravnopravnosti, prava i obaveza u vezi sa radom, klimatske promene i drugo.

„Izazov predstavlja prilagođavanje poslovanja malih i srednjih preduzeća. Neretko je reč o domaćim, veoma uspešnim poslovnim poduhvatima, koji izvoze svoje proizvode/usluge u inostranstvo, a koji, sa druge strane, imaju poteškoće generalno sa usaglašavanjem svog poslovanja sa propisima Republike Srbije, kao i sa usaglašavanjem sa usvojenim ESG standardima koji su delimično transponovani u srpsko zakonodavstvo. Ta društva, u ovom trenutku zahtevaju najveću podršku, institucionalnu, kroz edukacije, finansiranja i drugo.“

Šta država može da učini da bi se taj proces ubrzao?

„Država bi prvenstveno trebalo da deluje kroz svoju zakonodavnu delatnost tako što će zaokružiti zakonodavni okvir u ovoj oblasti, ali i kroz transponovanje relevantnih evropskih propisa. Takođe, država može da pomogne i savetodavno, kroz svoje nadležne isntitucije, zatim kroz programe finansijske podrške, edukacije, subvencije i sl. Do sada podrška privredi se sprovodila kroz rad Privredne komore, profesionalnih udruženja i neformalnim udruživanjem i dijalogom unutar privrede.“

Kako na ličnom planu, u porodici, kući, stanu, praktično možemo da podržimo ESG principe i principe održivog razvoja?

„Kod kuće tj. u ličnom okruženju, najviše možemo da doprinesemo E elementu tako što ćemo voditi računa o životoj sredini, pre svega svom direktnom okruženju. Takođe je veoma značajna edukacija dece i mladih, kojima na vreme treba predstaviti koncepte ljudskih prava, ravnopravnosti, prava i obaveza u vezi sa radom, klimatske promene i drugo.“

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top