Eng

PWC

Kompanije koje prepoznaju ESG vrednosti otpornije su na poslovne izazove i rizike
Greenwashing praksa nije u skladu sa strateškim pristupom održivom poslovanju.
Scroll to Top