Eng

Zašto rudarstvo mora da postane „održivo“ i gde je mesto Srbije u svetskim trendovima zaštite životne sredine

Vreme čitanja: < 1 min

Održivo rudarstvo ima ključnu ulogu u postizanju univerzalnog pristupa energiji, jednog od važnih ESG (Environmental, Social, Governance) principa. Srbija, sa svojim značajnim rezervama kritičnih metala poput bakra i litijuma, ima potencijal da odigra ključnu ulogu u ovom kontekstu. Ova sirovinska bogatstva su od suštinskog značaja za zelenu tranziciju i proizvodnju baterija neophodnih za električna vozila i obnovljive izvore energije.

Važnost održivog rudarstva u ESG principima ogleda se u smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu, poštovanju prava lokalnih zajednica, težnji ka klimatskoj neutralnosti i promociji društvene odgovornosti. Ovaj pristup podrazumeva usklađivanje sa strogim standardima bezbednosti, transparentnost u poslovanju, smanjenje ekoloških efekata i angažovanje sa lokalnim zajednicama.

Saradnja Srbije sa Evropskom unijom u oblasti rudarstva može značajno unaprediti njen položaj i doprineti evropskim integracijama. Kroz ovu saradnju, Srbija može učiti od iskusnih svetskih kompanija o najmodernijim praksama u rudarstvu, posebno u pogledu ekološke održivosti. Osim toga, otvaranje novih rudnika i fabrika za preradu kritičnih sirovina može doprineti ekonomskom razvoju zemlje i stvaranju radnih mesta.

Važno je naglasiti da održivo rudarstvo ne podrazumeva samo eksploataciju sirovina, već i odgovorno upravljanje celokupnim životnim ciklusom rudnika, uključujući rekultivaciju i rehabilitaciju područja nakon eksploatacije. Takođe, aktivno učešće lokalnih zajednica i poštovanje njihovih prava predstavljaju ključne elemente društvene odgovornosti u ovom sektoru.

U kontekstu evropskih inicijativa poput Zakona o kritičnim sirovinama, Srbija se suočava sa prilikom da postane ključni snabdevač kritičnih metala za zelenu tranziciju. Međutim, važno je da ova eksploatacija ide u korak sa najvišim standardima zaštite životne sredine i društvene odgovornosti kako bi se osigurala održivost i podrška lokalnim zajednicama.

Na kraju, Srbija ima potencijal da postane lider u održivom rudarstvu, doprinoseći ne samo sopstvenom ekonomskom razvoju već i globalnom napretku ka zelenoj i održivoj budućnosti.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top