Eng

DRI: Neophodno ojačati sistem kontrole hrane u Srbiji

Vreme čitanja: 3 min

Zdrava i bezbedna hrana je osnovno ljudsko pravo, te je potrebno da Republika Srbija ojača sistem kontrole i obaveštavanja kako bi zaštitila zdravlje i dobrobit svih građana, rečeno je na konferenciji za medije Državne revizorske institucije (DRI). Za zaštitu života i zdravlja ljudi od primarnog značaja je korišćenje zdravstveno i higijenski ispravne hrane, što predstavlja i osnovno ljudsko pravo, garantovano Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine. Da bi se to obezbedilo, potrebno je urediti sistem proizvodnje, prometa, kontrole i potrošnje hrane, bilo da se radi o hrani domaćeg porekla ili hrani koja potiče iz uvoza.

Nebezbedna hrana predstavlja pretnju ljudskom zdravlju i privredi, a posebno pogađa osetljive i marginalizovane grupe stanovništva. Takođe, nanosi štetu trgovini i uzrokuje bacanje hrane, što se ne može tolerisati s obzirom na to da istovremeno veliki broj ljudi pati od gladi.

„Podaci Svetske zdravstvene organizacije ukazuju na to da, od bolesti koje se prenose putem hrane, na godišnjem nivou oboli oko 600 miliona ljudi u svetu“, rekao je dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor.

U skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, cilj je obezbediti visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i zaštitu interesa potrošača, uključujući načelo poštenja i savesti u prometu hranom, uzimajući u obzir, kada je to moguće, zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, kao i zdravlja bilja i zaštitu životne sredine.

Uslovi savremene, globalizovane trgovine hranom, klimatske promene i rastući broj stanovnika doprinose složenosti ovog izazova.

Ovo su ključni razlozi zbog kojih je DRI odlučila da uvrsti ovu temu u Program revizije za 2023. godinu.

„Cilj revizije bio je da utvrdimo u kojoj meri su nadležni organi efikasno i efikasno uspostavili sistem bezbednosti hrane u Republici Srbiji i da li postoji prostor za unapređenje“, istakao je dr Pejović.

Sa aspekta Ciljeva održivog razvoja, značaj ove revizije ogleda se u pozitivnom uticaju na sprovođenje Cilja 2: Sveta bez gladi; Cilja 3: Dobre zdravlje, a ima značajan uticaj i na dostizanje Cilja 6: Čista voda i sanitarni uslovi i Cilja 1: Sveta bez siromaštva.

Aleksandar Gligorijević, viši savetnik u reviziji je, ispred tima koji je sproveo reviziju, naglasio da planski i zakonodavni okvir u oblasti bezbednosti hrane nisu u potpunosti uspostavljeni, jer operativni ciljevi nisu detaljnije razrađeni, značajne oblasti nisu u celosti regulisane, a planski pristup upravljanja kriznim situacijama nije uspostavljen.

„Institucionalni okvir predviđen Zakonom o bezbednosti hrane nije efikasno uspostavljen, jer sprovedene aktivnosti Stručnog saveta nisu u dovoljnoj meri doprinele proceni rizika u oblasti bezbednosti hrane na nacionalnom nivou, kapaciteti Nacionalne referentne laboratorije nisu u potpunosti iskorišćeni, a koordinacija inspekcijskog nadzora i monitoring hrane nisu efikasno uspostavljeni“, rekao je Gligorijević.

Dok je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ godišnje izveštavao javnost o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i flaširanih voda, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja nije u dovoljnoj meri doprineo efikasnom obaveštavanju javnosti o postojanju rizika po zdravlje ljudi, koji uzrokuje hrana, naglasio je Gligorijević.

DRI je, prema utvrđenim nalazima, izvela zaključke i subjektima revizije dala odgovarajuće preporuke i očekuje da će sprovedena revizija svrsishodnosti poslovanja doprineti uspostavljanju efikasnijeg sistema bezbednosti hrane u Republici Srbiji. Takođe, DRI očekuje uspostavljanje planskog i zakonodavnog okvira u oblasti bezbednosti hrane u potpunosti, uspostavljanje efikasnijeg institucionalnog okvira, kao i Sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja javnosti, kako bi se obezbedilo transparentno i pravovremeno obaveštavanje javnosti.

Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Bezbednost hrane u Republici Srbiji“ dostupan je ovde.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top