Eng

Novi Pazar i Mojkovac dobijaju 2.000 kanti za razdvajanje otpada

Vreme čitanja: 2 min

Novi Pazar i Mojkovac uskoro će dobiti dodatnih 2.000 kanti za razdvajanje ambalažnog otpada i presu za otpad koji se reciklira, kako bi se smanjile količine otpada koje završavaju na lokalnim deponijama. Mere očuvanja zaštite životne sredine podržala je Evropska unija, a opštinama će u uspostavljanju primarne selekcije pomoći NALED putem novog dvogodišnjeg projekta ,,BEST Saradnja u upravljanju otpadom – Do održive životne sredine“.

Projekat se, uz podršku Evropske unije, sprovodi u partnerstvu sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja, opštinom Mojkovac i JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, a na unapređenju sistema radiće se i u opštinama Kolašin, Bijelo Polje i Tutin. Sve lokalne samouprave dobiće stručnu podršku u razvijanju planova upravljanja otpadom koje su u obavezi da imaju, mapa puta za cirkularnu ekonomiju i akcionih mera za javno-komunalna preduzeća. Fokus će biti i na kampanjama podizanja svesti među građanima o pravilnom razdvajanju otpada u domaćinstvima.

Kako je primarna selekcija tek u začetku u ovim krajevima, partneri na projektu će raditi na razvijanju tzv. sistema dve kante, u kojem je jedna kanta namenjena za mešoviti otpad, dok je druga predviđena za reciklabilni ambalažni otpad, poput PET ambalaže, aluminijumskih limenki i papira. Nakon što nove kante stignu u Mojkovac i Novi Pazar, predstavnici JKP-a i opština proći će i kroz niz obuka na kojima će naučiti kako se pravilno prikuplja i tretira otpad.

– Očekujemo da će „pojačanje“ na ulicama Novog Pazara i Mojkovca stići u prvoj polovini naredne godine, nakon sprovedenih nabavki koje nas očekuju u poslednjem kvartalu. Dosad je formirana operativna radna grupa projekta čiji su članovi predstavnici opština, jkp-ova, organizacija civilnog društva i dva privatna operatera za upravljanje otpadom (poslovne jedinice), a trenutno radimo i na uvođenju eksperata za zaštitu životne sredine i upravljanja otpadom. Oni će imati važan zadatak izrade analize trenutnog stanja u opštinama gde se projekat sprovodi, kako bismo kasnije mogli da merimo efekte naših aktivnosti – kaže Direktor za održivi razvoj u NALED-u Slobodan Krstović.

Cilj je da do 2025. novi sistem razdvajanja otpada obuhvati 1.000 domaćinstava i deset poslovnih centara, a da se procenat prikupljanja unapredi za 20% u Novom Pazaru, gde se trenutno pravilno tretira samo 1,6% ukupnog reciklabilnog otpada. U Mojkovcu je ovaj procenat i dalje na nuli, zbog čega je cilj da se za dve godine sakupi 396 tona i preda na reciklažu.

Srbija i Crna Gora su se u procesu pristupanja Evropskoj uniji obavezale da će uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa regulativom Evropske unije i ispuniti zahteve poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine.

Početkom prošle godine u Srbiji je usvojen Program upravljanja otpadom 2022-2031 čiji je glavni cilj da sistem upravljanja otpadom krene da se odvija u skladu sa EU propisima, a ključnu ulogu u njemu imaju lokalne samouprave. Do kraja 2029. u Srbiji treba da se uspostavi odvojeno prikupljanje papira, metala, stakla i tekstila, poveća stopa reciklaže i očiste divlje deponije.

Sa sličnim izazovima suočene su i institucije u Crnoj Gori, gde na lokalnom i nacionalnom nivou oko polovina komunalnog otpada završava na nesanitarnim deponijama, zbog nedostatka kanti za odlaganje.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top