Eng

Olakšan pristup kreditima za modele zelenog i održivog poslovanja

Vreme čitanja: < 1 min

NLB Komercijalna banka potpisala je Ugovor o garanciji sa Evropskim investicionim fondom (EIF), kojim je postala deo WB EDIF Guarantee4SME Resilience programa. Time je mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima, olakšan pristup kreditima do 500.000 evra, zahvaljujući podršci Evropske unije preko WB EDIF Ekonomske Garancije za Obnovu.

Program obuhvata finansiranje obrtnih sredstava i investicija, uključujući različite modele zelenog i održivog poslovanja i osnovna sredstva, kao što su solarni paneli, pumpe, sistemi za navodnjavanje, i mogućnost refinansiranja kredita u drugim bankama.

Maksimalni iznos kredita je 500.000 evra, a pored lakšeg pristupa finansijama, klijenti su oslobođeni naknade za obradu zahteva.

Ugovor između NLB Komercijalne banke i Evropskog investicionog fonda predstavlja nastavak uspešne saradnje iz 2019. godine, uspostavljene radi jačanja otpornosti malih i srednjih preduzeća na Zapadnom Balkanu nakon krize izazvane virusom COVID-19. Na ovaj način, preduzećima u našem regionu obezbeđuje se dodatna podrška u lakšem pristupu finansijskim sredstvima.

Više informacija dostupno je na sajtu NLB Komercijalne banke: https://www.nlbkb.rs/krediti-u-saradnji-sa-evropskim-investicionim-fondom.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top