Eng

EU i Srbija: Partneri u zaštiti životne sredine

Vreme čitanja: 2 min

Evropska unija je svetski lider u zaštiti životne sredine. EU podržava Srbiju na njenom putu ka zdravijoj životnoj sredini. Sa preko 580 miliona evra bespovratnih sredstava uloženih u zaštitu životne sredine i klimatske akcije u Srbiji, EU je najveći donator u ovoj oblasti u zemlji.

Uz finansijsku podršku Evropske unije, Srbija radi na razvoju i primeni planova za stratešku zaštitu životne sredine – održivi sistem zaštite životne sredine koji stvara zdravije okruženje i podiže kvalitet života.

Srbija je podnela zahtev za članstvo u EU u decembru 2009. godine i dobila je status kandidata za članstvo u EU u martu 2012. Pregovori o pristupanju između EU i Srbije počeli su u januaru 2014. godine. Do sada su otvorena 22 od 35 pregovaračkih poglavlja. Poglavlje 27 – Životna sredina i klima otvoreno je u decembru 2021. godine

Tokom ovog procesa, Evropska unija pomaže Srbiji da se pripremi za datum pristupanja u nekoliko poglavlja koja su u vezi sa pravnim tekovinama EU, posebno u poglavlju 27 – Životna sredina i klima, koje zahteva jake institucije, uključuje složene zakonske obaveze, zahteva kvalifikovano osoblje,

Evropska unija podržava Srbiju da postigne sopstvene ciljeve u vezi sa zaštitom životne sredine i klimatskim delovanjem kako bi ih postepeno podigla na nivo standarda EU, uz unapređenje svesti građana, privatnog sektora i medija.

EU radi u duhu Tima Evrope sa državama članicama EU prisutnim u Srbiji, sa međunarodnim organizacijama, sa organizacijama civilnog društva i sa privatnim kompanijama, podstičući inovacije.

EU je do sada uložila više od 580 miliona evra u zaštitu životne sredine Srbije u direktnom interesu građana Srbije, pri čemu je Srbija uložila oko 310 miliona evra, što je ukupno 890 miliona evra. Više podrške je dostupno kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan: 53 miliona evra kroz grantove koji generišu oko 50 miliona evra u vidu zajmova.

Posvećenost Srbije u doslednom ostvarivanju EU ciljeva u oblasti klime i zaštite životne sredine je od suštinskog značaja za put integracije zemlje i pomoći će Srbiji da efikasnije koristi resurse.

Prelazak na čistu, cirkularnu ekonomiju i preduzimanje akcija za zaustavljanje klimatskih promena, uz oporavak gubitka biodiverziteta i smanjenje zagađenja, podržaće ljude u nastojanjima da imaju pristup čistom vazduhu, čistoj vodi, da poboljšaju ekonomiju i stvore nova radna mesta.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top