Eng

Prvi put usvojen važan planski dokument – Program upravljanja muljem u Republici Srbiji

Vreme čitanja: 2 min

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Program upravljanja muljem u Republici Srbiji za period od 2023. do 2032. godine. Cilj ovog značajnog planskog dokumenta koji se prvi put usvaja u Srbiji, jeste uspostavljanje bezbednog, održivog i isplativog sistema upravljanja muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Prema ovom dokumentu, rešavanje pitanja upravljanja muljem biće u skladu sa principima cirkularne ekonomije, kao i sa regulativom EU, a cilj je da se u dužem vremenskom periodu osigura korišćenje mulja kao resursa. To je posebno važno imajući u vidu da se očekuje povećanje količina mulja na celoj teritoriji Srbije.

Pristup primenjen u Programu, koji je pripremilo Ministarstvo zaštite životne sredine, ogleda se u formulisanju kratkoročnih i dugoročnih opcija koje će doprineti rešavanju pitanja postupanja sa muljem koji nastaje u procesu prečišćavanja otpadnih voda. Kratkoročne i dugoročne mere su definisane imajući u vidu projekciju da će količina mulja na celoj teritoriji zemlje biti povećana, zbog planirane izgradnje velikog broja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Kratkoročne mere predviđene dokumentom su: korišćenje mulja u poljoprivredne svrhe ukoliko je prethodno kompostiran, digestiran, odnosno stabilizovan i ukoliko je sadržaj teških metala itd u skladu sa propisima; korišćenje u cementnoj industriji, u termoelektranama, kao i odlaganje mulja na industrijske deponije, deponije pepela, jalovišta i napuštene rudarske objekte. Predviđeno je i odlaganje mulja na deponije komunalnog otpada uz obezbeđivanje posebnih sanitarnih kaseta namenjenih za ovu vrstu otpada.

Dugoročne mere podrazumevaju uspostavljanje efikasnog i dugoročno održivog sistema i infrastrukture za tretman, korišćenje i krajnje zbrinjavanje mulja korišćenjem najboljih dostupnih tehnologija i dobre prakse. U tom cilju, dokument predviđa dugoročni koncept regionalnog upravljanja muljem sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji obuhvata izgradnju regionalnih centara za upravljanje muljem,  njegovo korišćenje za rekultivaciju devastiranih lokacija, kao i termički tretman mulja, sušenjem mulja itd.

Kako bi se sprovodio Program upravljanja muljem u Republici Srbiji za period od 2023. do 2032. godine, pripremljen je Akcioni Plan za period od 2023. do 2027. godine, kojim su utvrđene aktivnosti za ostvarivanje ciljeva Programa. Akcioni plan je predvideo rokove, nosioce i partnere, kao i finansijska sredstva i izvore finansiranja za sprovođenje utvrđenih aktivnosti.

Usvajanje ovog planskog dokumenta je važan korak ka održivom i odgovornom upravljanju muljem u Republici Srbiji u narednoj deceniji.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top