Eng

Deloitte: Više od 70% kompanija je odustalo od akvizicija zbog zabrinutosti oko ESG faktora

Vreme čitanja: 2 min

Razmišljanja o održivosti postaju sve važnija u procesu sklapanja poslova spajanja i akvizicija (M&A), sa više od 70% rukovodilaca koji su prijavili da su odustali od potencijalnih akvizicija zbog ESG zabrinutosti, a velika većina kaže da bi bili spremni da plate više za ciljeve sa jakim ESG atributima, prema novoj anketi koju je objavila globalna konsultantska kuća Deloitte.

Za ovaj izveštaj, Deloitte je anketirao 500 lidera M&A iz korporacija sa najmanje 500 miliona dolara prihoda i privatnih kompanija za kapital sa najmanje milijardu dolara imovine pod upravljanjem, širom Severne Amerike, Evrope i Bliskog istoka i Azijsko-pacifičkog regiona.

Istraživanje je pokazalo da ESG faktori postaju sve više integrisani u proces spajanja i pripajanja, posebno kako podaci koji se odnose na održivost postaju sve dostupniji i kako kompanije razvijaju svoje razumevanje ESG pitanja.

Na primer, dok je 99% ispitanika izjavilo da njihove organizacije mere potencijalni uticaj M&A transakcije na njihov ESG profil, u odnosu na 92% u prethodnoj anketi pre 2 godine, 57% je izjavilo da to rade sa jasno definisanim pokazateljima, u poređenju sa samo 39% u ranijem istraživanju. Slično, više od 90% je reklo da imaju visok ili veoma visok nivo poverenja u tačnu procenu ESG profila potencijalnog cilja akvizicije, u poređenju sa manje od 75% u anketi iz 2022.

Studija je otkrila da problemi ESG-a već imaju značajan i rastući uticaj na odluke o sklapanju ugovora, pri čemu je 72% ispitanika izjavilo da su odlučili da ne nastave sa potencijalnom akvizicijom zbog zabrinutosti oko ESG cilja, u odnosu na manje od polovine ispitanika koji su to rekli u prethodnoj anketi. Ove rezultate su ogledali ispitanici na strani transakcija sa prodajom, pri čemu je 66% izjavilo da su bili primorani da odustanu od prodaje iz razloga vezanih za ESG, u poređenju sa 33% u prethodnoj anketi.

Brooke Thiessen, partner i finansijski savetnik u Deloitte Kanada, rekla je: „Odustajanje od dogovora svakako nije laka odluka. Dok su komercijalni ili operativni problemi često glavni razlozi za odustajanje od dogovora, ESG crvene zastavice se sve više razmatraju sa istim nivoom ozbiljnosti kako bi se pauzirala ili okončala aktivnost dogovora.”

Slično, istraživanje je otkrilo sve veći uticaj ESG faktora na vrednovanje M&A. 83% ispitanika je reklo da bi bili spremni da plate premiju od najmanje 3% za imovinu sa visokim ESG profilom, ili onu koja poboljšava ESG profil njihove organizacije, u poređenju sa samo 62% u istraživanju iz 2022. godine, a samo 1 % je reklo da ne bi platili nikakvu premiju za visok ESG profil, u poređenju sa 8% koji su to prijavili u prethodnoj anketi. Pored toga, 67% je reklo da bi tražili popust od najmanje 3% zbog negativnog ESG profila, što je značajno više u odnosu na samo 27% u prethodnoj anketi.

U izveštaju, autori Deloitte partner Briann Lightle, izvršni direktor Sarah Corrigan i viši menadžer Ketive Zipperer napisali su: „Sve u svemu, čini se da je ESG dublje ugrađen u proces M&A nego ikada ranije, sa većim priznanjem među liderima da je to poluga za merenje, zaštitu i stvaranje vrednosti. Jedan od razloga za ovaj trend je taj što su ESG podaci sada bolje definisani, obuhvaćeni i mereni, što omogućava da metrika bude preciznija i bolje shvaćena nego pre samo nekoliko godina. Razumevanje ESG podataka počinje određivanjem materijalnih ESG pitanja, što je još jedan aspekt povećane zrelosti i sofisticiranosti organizacija tokom poslednjih godina.”

Foto: Ilustracija Canva

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top