Eng

ESG izveštavanje: Ključni element transparentnosti i odgovornosti u poslovanju

Vreme čitanja: < 1 min

ESG izveštavanje postaje sve važnije u kontekstu globalne potrebe za transparentnošću i odgovornošću u poslovanju. Kompanije u Srbiji sve više prepoznaju važnost objavljivanja ESG izveštaja kako bi zadovoljile zahteve investitora, regulatora i društva u celini. Kroz ESG izveštavanje, kompanije mogu da prikažu svoje performanse u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja, što može uticati na njihovu reputaciju, investicione odluke i poslovni uspeh.

Studija “ESG i Finansijska Performansa: Istraživanje o 200 Studija” sprovedena od strane Harvard Business Review analizirala je uticaj ESG faktora na finansijsku performansu kompanija i zaključila da postoji pozitivna korelacija između integrisanja ESG faktora u poslovanje i dugoročne finansijske performanse.

U svetlu sve većih zahteva za ESG izveštavanjem, važno je da kompanije koriste relevantne standarde i smernice kako bi osigurale kvalitet i pouzdanost svojih izveštaja. Na primer, Global Reporting Initiative (GRI) i Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pružaju okvir za pripremu ESG izveštaja i definisanje ključnih pokazatelja performansi u oblasti održivosti.

Pored kompanija, i građani mogu da koriste ESG izveštaje kao alat za informisanje o održivosti poslovanja i uticaju kompanija na društvo i životnu sredinu. Kroz aktivno praćenje i analizu ESG izveštaja, građani mogu da donose informisane odluke o svojim investicijama, potrošačkim navikama i podršci kompanijama koje se zalažu za održivost.

Photo: Freepik

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top