Eng

Novi ciklus bespovratnog finansiranja za transformaciju poslovanja

Vreme čitanja: 2 min

SME HUB, projekat podrške malim i srednjim preduzećima, najavljuje početak novog ciklusa bespovratnog finansiranja. Cilj programa je da pruži podršku u unapređivanju poslovanja firmama koje sarađuju i/ili žele da sarađuju sa multinacionalnim i domaćim velikim kompanijama.

SME HUB poziva sva zainteresovana mala i srednja preduzeća da se prijave za bespovratna sredstva za transformaciju biznisa. Firme koje ispunjavaju uslove biće kontaktirane radi daljih koraka uključivanja u projekat, dok će se firme koje trenutno ne ispunjavaju uslove zadržati u bazi, pružajući im priliku za učešće u projektu u budućnosti. Prijavljivanje za ovu fazu traje do prve nedelje aprila, kada počinje novi ciklus. Svi zainteresovani mogu da popunune formular na sajtu SME HUB u delu “Postani dobavljač”.

Da bi ušle u projekat, domaća mala ili srednja preduzeća moraju da ispune određene kriterijume, uključujući minimum 15 zaposlenih, postojanje firme 3 godine, godišnji prihod od 200 hiljada evra i srpsko vlasništvo od najmanje 51 posto. Osim osnovnih kriterijuma, postoje i specifični uslovi postavljeni od strane multinacionalnih kompanija, koji se odnose na procese, sertifikacije, licence, u čemu SME HUB igra ključnu ulogu, a to je dostizanje standarda kroz poslovne transformacije.

U proteklih 6 meseci, više od 5 domaćih firmi je kroz SME HUB započelo transformaciju poslovanja, na putu ka ostvarivanju saradnje sa 4 multinacionalne kompanije, u vrednosti od 467.000 CHF.

Tokom intenzivnih transformacija, fokus će biti na unapređenju performansi domaćih preduzeća i transformaciji poslovanja kako bi se zadovoljili zahtevi i standardi globanog tržišta i multinacionalnih kompanija. Nakon toga, sledi period praćenja i monitoringa tokom godinu dana radi utvrđivanja uspešnosti i stepena implementacije. Nakon ovog perioda, očekuje se da će domaće firme biti potpuno spremne za potpisivanje ugovora sa multinacionalnim kompanijama.

SME HUB čini tim stručnih ljudi i iskusnih profesionalaca, koji dolazi iz privrede i koji se bavi transformacijom poslovanja lokalnih firmi i podrškom u partnerstvima sa multinacionalnim kompanijama. Misija ovog projekta je da transformiše poslovanje lokalnih firmi i pruži im podršku da se povežu sa velikim kompanijama, a sve to uz finansiranje, odnosno bespovratna sredstva. SME HUB ima budžet, koji je vredan više od 7 miliona švajcarskih franaka, sa namerom da što veći broj domaćih malih i srednjih preduzeća prođe kroz proces poslovne transformacije u narednih pet godina. Zadatak SME HUB je i da multinacionalne kompanije poveže sa adekvatnim domaćim dobavljačima i da kroz analizu poslovanja, uz konsultante, finansira i koordinira modernizaciju poslovanja i tako otkloni sve eventualne prepreke za uspostavljanje dalje saradnje. Krajni cilj je da lokalno preduzeće koje je ušlo u projekat postane dobavljač multinacionalnoj kompaniji i na taj način uđe na globalno tržište. SME HUB je produkt javno-privatnog partnerstva Vlade Švajcarske koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i srpske kompanije ICT Hub i predstavlja važnu sponu u srpskoj privredi i podršci malim i srednjim preduzećima u Srbiji.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top