Eng

Zelena agenda NIS-a: Nove tehnologije i ekološka unapređenja

Vreme čitanja: 3 min

Kompanija NIS kontinuirano sprovodi ekološke projekte, realizuje biznis inicijative koje imaju značajne ekološke koristi i učestvuje u akcijama zaštite životne sredine. Veoma je značajna posvećenost NIS-a smanjenju uticaja na klimatske promene, tako da je u ovoj kompaniji uvedena praksa praćenja i izveštavanja o emisijama GHG (emisije gasova sa efektom staklene bašte) na kvartalnom nivou. Pored toga, od 2012. do 2023. godine NIS je ostvario ukupno povećanje energetske efikasnosti za 33 odsto, što takođe doprinosi racionalnijoj upotrebi resursa i zaštiti životne sredine. Ova kompanija već godinama realizuje svoju „zelenu agendu“.
Ekološki projekti u svim oblastima poslovanja.

U ekološke projekte i biznis inicijative koje su dale značajne efekte na unapređenje ekološke slike u našoj zemlji od 2009. godine NIS je uložio više od 900 miliona evra, od čega je u „čisto“ ekološke inicijative investirano više od 130 miliona.

Veliki deo ekoloških investicija realizovan je u Rafineriji nafte u Pančevu. Tako je puštanjem u rad kompleksa MHC/DHT 2012. godine omogućena proizvodnja goriva sa sadržajem sumpora manjim od 10 ppm, dok je pokretanjem postrojenja za Duboku preradu 2020. godine omogućena proizvodnja većih količina najvrednijih goriva, kao i proširenje palete proizvoda na naftni koks. Veoma značajni su i ekološki efekti ovog kompleksa, jer se njegovim radom smanjuju emisije SO2 u Rafineriji za 98,8 odsto, praškastih materija za više od 50 odsto i azotnih oksida za gotovo 10 procenata. Pored prerade nafte, značajne ekološke projekte NIS sprovodi i u drugim oblastima poslovanja. Realizacijom projekta „Suve lokacije“ na bušotinama NIS sprečava zagađenje zemljišta i podzemnih voda.

Pored toga, u Aminsko postrojenje kod Elemira NIS je uložio oko 30 miliona evra, a povećanje kvaliteta domaćeg prirodnog gasa i obima njegove proizvodnje su ključni biznis efekti ovog projekta. On ima i značajnu ekološku komponentu, jer način prerade u ovom postrojenju u potpunosti sprečava dospevanje ugljen dioksida u atmosferu. Dalje, NIS na svojim benzinskim stanicama razvija i maloprodaju komprimovanog prirodnog gasa koji se zbog svojih karakteristika naziva gorivom budućnosti, a na osam maloprodajnih objekata kompanije na autoputevima u Srbiji postavljeni su punjači za električne automobile.

Značajni koraci u oblasti energetike

Diverzifikujući poslovanje, od 2013. godine NIS je iskoračio i u oblast energetike. Na osam naftnih i gasnih polja u Srbiji izgrađene su male elektrane čija je ukupna maksimalna snaga 14 MW. U ovim elektranama, u koje je uloženo oko 20 miliona evra, toplotna i električna energija proizvode se iz gasa koji je zbog lošijeg kvaliteta ranije spaljivan na baklji.

U 2022. godini NIS je sa partnerima započeo proizvodnju električne energije u TE-TO Pančevo. Projekat je vredan više od 190 miliona evra, a instalisana električna snaga postrojenja je 189 MW. TE-TO Pančevo je prva gasno-parna elektrana u Srbiji namenjena za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije sa prirodnim gasom kao gorivom koji je ekološki prihvatljiviji od ostalih fosilnih goriva. U ovoj elektrani proizvodi se toplotna energija za potrebe Rafinerije nafte Pančevo, dok je proizvedena električna energija namenjena tržištu.

Tokom 2022. godine NIS je započeo i projekat izgradnje solarnih fotonaponskih elektrana na svojim benzinskim stanicama u Srbiji, čime se, pored finansijskih, ostvaruju i pozitivni ekološki efekti. Proizvedena električna energija će se najvećim delom koristiti za potrebe samih benzinskih stanica, uz razmenu sa distributivnom električnom mrežom. Ekološka korist projekta je smanjenje emisija ugljen-dioksida.

Doprinos zaposlenih NIS-a

I zaposleni kompanije aktivno učestvuju u ekološkim akcijama. Klub volontera NIS-a sprovodi akcije čišćenja i uređenja priobalja reka i jezera, izletišta i javnih površina, sadnje drveća i edukacije najmlađih članova društva o značaju zaštite životne sredine.

Planovi za dalji period

U NIS-u navode da je već u toku realizacija novih projekata koji će dodatno unaprediti ekološku sliku Srbije.

„U narednom periodu doći će do intenziviranja projekata iz oblasti povećanja energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, korišćenja kvalitetnijih i ekološki čistijih goriva (prirodni gas), istraživanja mogućnosti izdvajanja i skladištenja CO2. Plan je i da do 2030. godine proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora pokrije polovinu kompanijske potrošnje“, rekli su u NIS-u.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top