Eng

NALED

Neophodno uvezivanje nauke i privrede u procesu tranzicije ka održivom poslovanju.
Socijalna preduzeća doprinose pravednijem društvu, jer u osnovnim principima imaju i tržišno
Scroll to Top