Eng

EU zabranjuje manipulativni „zeleni“ marketing i korišćenje obmanjujućih tvrdnji o ekološkoj prihvatljivosti

Vreme čitanja: 2 min

Kompanije U Evropskoj uniji više neće moći da promovišu svoje proizvode uz pomoć neosnovanih tvrdnji o roku trajanja ili uticaju proizvoda na životnu sredinu. Evropski parlament je konačno dao zeleno svetlo za direktivu koja će unaprediti obeležavanje proizvoda i zabraniti korišćenje obmanjujućih tvrdnji o ekološkoj prihvatljivosti.

Direktivom koja je juče usvojena sa 593 glasa za, 21 protiv i 14 uzdržanih, cilj je zaštita potrošača od obmanjujućih marketinških praksi i pomoć u donošenju pametnijih odluka prilikom kupovine. Da bi se to postiglo, na EU listu zabranjenih poslovnih praksi dodaju se brojne problematične marketinške strategije povezane sa manipulativnim zelenim marketingom i preranim zastarevanjem proizvoda.

Preciznije i pouzdanije oglašavanje

Najvažnije je naglasiti da se novim pravilima pokušava uvesti red u obeležavanje proizvoda zabranom korišćenja opštih tvrdnji o ekološkoj prihvatljivosti (kao što su “prihvatljiv za okolinu”, “prirodan”, “biorazgradiv”, “klimatski neutralan” i “ekološki”) bez dokaza. Reguliše se i obeležavanje održivosti zbog zabluda koje uzrokuje nekontrolisana upotreba bez uporednih podataka. Ubuduće će u EU biti dozvoljena samo obeležavanja održivosti koja su uvela javna tela ili se baziraju na zvaničnim programima sertifikacije. Osim toga, direktivom se zabranjuju tvrdnje da proizvod ima neutralan, smanjen ili pozitivan uticaj na životnu sredinu na osnovu kompenzacije emisija.

Fokus na trajnosti

Drugi važan cilj nove direktive je usmeravanje pažnje proizvođača i potrošača na trajnost proizvoda. U budućnosti će informacije o garanciji morati biti vidljivije, a uvodi se i novo usklađeno obeležavanje kako bi se istakli proizvodi sa dužim garantnim rokom. Zabranjuju se neosnovane tvrdnje o trajnosti (npr. da će mašina za pranje veša izdržati 5000 ciklusa pranja ako to nije istina u normalnim uslovima), upozorenja za zamenu potrošnog materijala pre nego što je to stvarno nužno (što je često slučaj kod štampača) i neistine tvrdnje da se proizvodi mogu popraviti.

„Ovaj zakon će promeniti svakodnevni život svih Evropljana! Odustajemo od kulture odbacivanja, činimo marketing transparentnijim i borimo se protiv preranog zastarevanja robe. Ljudi će moći da biraju proizvode koji su trajniji, mogu se popraviti i održivi su zahvaljujući pouzdanim obeležjima i oglasima. Ono što je najvažnije, kompanije više neće moći da prevare ljude tvrdeći da su plastične boce dobre jer je kompanija negde posadila drveće – ili reći da je nešto održivo bez objašnjenja kako. Ovo je velika pobeda za sve nas!“, izjavila je izveštačica Biljana Borzan (S&D, HR).

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top