Eng

Konferencija „Saradnjom do održivog razvoja“  u organizaciji Advise institute by Energy net

Vreme čitanja: 2 min

Konferencija „Saradnjom do održivog poslovanja“, održana je 13. juna u Privrednoj komori Vojvodine u organizaciji Advise Institute-a i u saradnji sa PKV, uz podršku kompanije Energy Net. Konferenciju je otvorio dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, a dobrodošlicu poželeo Boško Vučurević, predsednik PKV. 

Konferencija ima za cilj uspostavljanje dijaloga između ključnih institucija i kompanija koje su važni činioci održivog razvoja u Srbiji. Razmenom iskustava, ukazivanjem na dobre primere ESG prakse i upoznavanjem ESG regulative, cilj je da se u saradnji sa predstavnicima velikih kompanija u Srbiji kao kao što su Raiffeisen Banke, AmCham, PepsiCo, Hemofarm, Marera Green, ZF Srbija, Resalta i drugih, kao i predstavnikom Globalnog dogovora UN u Srbiji, mapiraju ključne tema i moguća rešenja za unapređenje održivog razvoja. Dugoročni cilj je uključivanje većeg broja malih i srednjih preduzeća u ESG praksu radi unapređenja njihove otpornosti na tržišne uticaje i opstanka na tržištu uopšte.

Direktor Advise Institute, Goran Lalić naglasio je da su paneli zamišljeni kao edukativni i transparentni razgovori na teme ESG, dekarbonizacije, energetski efikasnih rešenja i CBAM izveštavanja, kako bi njihov rezultat bio kvalitetna priprema svih ključnih zainteresovanih strana za ispunjavanje postavljenih ciljeva u sklopu njihove strategije održivog poslovanja.

Njavažnije teme istaknute na konferenciji su:

•             Važnost legislative i regulative kao platforme za razvoj i implementaciju održivosti. Bitna je težnja da regulatori aktivno kreiraju agilno legislativno okruženje koje će podržati razvoj biznisa u toj zoni.

•             Važnost finansijskih institucija i banaka koje su nedvosmisleno opredeljene da podrže „ozelenjavanje“ biznisa, pre svega SME.

•             Održivost u poljoprivredi.

•             Održivost kao šansa/prilika, ali i kao neophodnost za opstanak kompanija.

•             Holistički pristup održivosti, odnosno sagledavanje svih aspekata i celog lanca aktivnosti

•             Važnost dijaloga svih zainteresovaniih strana i kreiranje zdravih i funkcionalnih partnerstava.

•             Svest investitora o važnosti održivosti u izgradnji komercijalno/rezidencijalnih objekata je na sve višem nivou. Takođe svest i potrebe krajnjih korisnika i kupaca raste. Traže se sve više energetski efikasni objekti, sa zelenom energijom.

•             E-mobility kao veoma značajan segment održivosti.

•             Predstavljena su rešenja visoke energetske efikasnosti kompanije SWEGON, koja su danas dostupna i u Srbiji, a diskutovano je o pravcu njihovog daljeg industrijskog unapređenja od strane ovog lidera na globalnom tržištu.

•             Diskutovana je mapa puta dekarbonizacije koja počinje energetskim pregledima i utvrđivanjem činjenica kada je energetski performans objekta.

•             ESG i CBAM izveštavanje kao obaveza, ali i kao alat za brendiranje kompanija i za smanjivanje rizika i povećavanje otpornosti biznisa.

Konferenciju je podržala kompanija Energy Net, koja se više od 30 godina bavi upravljanjem energijom i plasiranjem energetski efikasnih rešenja na tržište Srbije i regiona, kreirajući ambijent u skladu sa čovekovim potrebama i prirodom.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top