Eng

Evropski parlament i Evropski savet postigli privremeni dogovor o jačanju snabdevanja kritičnim sirovinama

Vreme čitanja: 2 min

Savet i Evropski parlament postigli su dogovor o uredbi koja uspostavlja okvir obezbeđenja sigurnog i održivog snabdevanja kritičnim sirovinama, poznat kao Zakon o kritičnim sirovinama. Sporazum je privremen i očekuje se formalno usvajanje u oba tela.

Politički dogovor postignut danas zadržava opšte ciljeve originalnog predloga, ali jača nekoliko elemenata. Na listu strateških i kritičnih materijala dodaje se aluminijum, jačaju se ciljevi reciklaže, pojašnjava postupak dobijanja dozvola za strateške projekte i zahteva od relevantnih kompanija da izvrše procenu rizika lanca snabdevanja pri nabavci strateških sirovina.

„Današnji dogovor postavlja osnovu za stratešku autonomiju Evrope. Naša zavisnost od sirovina je Ahilova peta naše konkurentnosti, ali uz Zakon o kritičnim sirovinama možemo da pretvorimo tu slabost u snagu. Možemo da stvorimo evropski sektor ekstrakcije; možemo da pretvorimo otpad u resurs; možemo da izgradimo bliže veze s trećim zemljama i možemo da obezbedimo održivost naše industrije“, izjavila je Teresa Ribera Rodríguez, privremena španska potpredsednica vlade i ministarka za ekološku tranzicijui i demografske izazove.

Predložena uredba Komisije uspostavlja listu od 34 kritične sirovine (uključujući 16 strateških) i postavlja ciljeve povećanja doprinosa EU ovim supstancama (10% za ekstrakciju; 40% za preradu i 15% za reciklažu).  Na globalnom nivou, uredba identifikuje mere za diversifikaciju uvoza kritičnih sirovina, obezbeđujući da ne više od 65% potrošnje Unije svake strateške sirovine dolazi iz neke treće zemlje.

Glavni elementi sporazuma

Privremeni sporazum dodaje jednu kritičnu sirovinu (aluminijum) na listu strateških sirovina (dakle, 34 kritične sirovine i 17 strateških sirovina). Kompromisni tekst takođe uzima u obzir da će, pored prirodnog grafita (koji je već na listi), i sintetički grafit biti strateška sirovina tokom perioda od tri godine, do prve revizije od strane Komisije.

Osim toga, sporazum omogućava da projekti koji mogu proizvesti inovativne sirovine koje zamenjuju strateške sirovine u relevantnim tehnologijama mogu biti kandidati za postizanje statusa strateških projekata. Države članice će imati mogućnost da prigovore da li će se projekat razvijati na njihovom teritoriju.

Privremeni sporazum zadržava referentne vrednosti od 10% za ekstrakciju sirovina i 40% za preradu, ali povećava referentnu vrednost za reciklažu na najmanje 25% godišnje potrošnje sirovina EU. Pored toga, trebalo bi značajno povećati iskorištavanje sirovina prisutnih u otpadu.

Ko-zakonodavci predlažu da će 18 meseci nakon stupanja na snagu uredbe, Komisija predstaviti izveštaj o procenjenoj potrošnji svake kritične sirovine u naredne tri decenije.

Velike kompanije izložene nestašici strateških sirovina u strateškim tehnologijama (npr. proizvođači baterija, proizvođači vodonika, proizvođači obnovljive energije, prenos i skladištenje podataka ili proizvodnja aviona) moraće redovno da vrše procenu rizika lanca snabdevanja strateškim sirovinama, koju mogu da predstave odboru direktora, mapirajući odakle sirovine dolaze, šta može uticati na njihovo snabdevanje i koje su ranjivosti za prekide snabdevanja.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top