Eng

Herweck: Kuće budućnosti biće energetski efikasne i inteligentne

Vreme čitanja: 3 min

Za nas je važno da povećamo efikasnost u modernoj energetskoj jednačini. Efikasnost u industrijskom svetu, u svetu građevinarstva, u svetu prenosne i distributivne mreže. I naravno, to zahteva puno podataka i puno softvera da to uradimo, poručuje Peter Herweck, izvršni direktor kompanije Schneider Electric, ističući da će se data centri, shodno tome, povećavati, a što će biti od velike pomoći da ta jednačina reši. To je ono što ima smisla i ono o čemu stalno govorimo kada je reč o inovacijama, poručio je Peter Herweck na Samitu inovacija te multinacionalne kompanije, koja se održava u Parizu.  

Na koji način možemo optimizovati potrošnju energije, počevši od naših individualnih domaćinstava pa nadalje?

Mi danas govorimo o celom panelu, o inteligenciji koju ugrađujemo u taj panel, u kombinaciji sa softverom za upravljanje energijom u domaćinstvu, to je aplikacija koju možete instalirati na svoj mobilni telefon. Dakle, panel sam po sebi naravno zna sve promene koje se dešavaju u kući. Zna kakvu energiju generiše ako želite da je skladištite, ako želite da je pohranite u u bateriju ili u automobil, zna kakva opterećenja imate, a softver će vam pomoći jer zna koliko baterije imate na raspolaganju. Imate i prognozu vremena, tako da zapravo možete videti kada će sunce sijati, i može predvideti kada je dobro vreme, na primer, za grejanje vode i stavljanje u nju. Ako imate rezervoar u podrumu gde možete staviti dovoljno zagrejane vode u trenutku kada je za vas električna energija praktično besplatna. Dakle, kombinacija centralnog prekidača koji imate kod kuće koji ima inteligenciju elektronskih tokova koji su prisutni, plus softver će vam omogućiti da upravljate time. I ako razmislite o tome, kuća budućnosti može biti je uveliko tu. Ona koja sama sve radi. Naravno, imate vezu sa mrežom. Dakle, ako generišete više, vraćate u mrežu. Ako vam nešto nedostaje, možete uzeti iz mreže i možete to uzeti u vreme kada možda imate različite troškove u tom smislu. Naravno, sve to se to razlikuje od države do države. Dakle, zahteva prilično dosta uvođenja u tom smislu.

Koliki je obim jedne unificirane digitalne distributivne mreže? Koga ona mora sve da uključuje i povezuje?

Mreža i kako se ona obrađuje je drugačija od zemlje do zemlje. Dakle, to je prilično izazovno. Stalno govorim o distributivnoj mreži, najviše o njoj, a manje o prenosnoj mreži. Ljudi koji nas poznaju već dugo vremena, kažu: “Okej, Schneider, vi niste u prenosu.” To je tačno. Osim podataka, akvizicija Aussie soft-a koju smo obavili 2021. godine, mislim, da, 2021. godine je neprikosnoveni lider u infrastrukturi podataka u prenosnim mrežama. Zapravo, 27 od 29 najvećih pružalaca prenosa koristi Pi sistem. I zašto je to toliko važno? Važno je moći razmenjivati podatke između različitih operatora. Sada je to u velikoj meri postignuto na prenosnoj strani. I mi trebamo i mi se krećemo naprednije u distributivnu mrežu sa ponudama o kojima smo govorili. Dakle, idete sve od prenosa do kuće.

Šta vidite kao preostale velike prepreke za akciju dekarbonizacije, i da li će one generisati sledeći talas inovacija za Schneider?

Znate, ako idemo u zgrade, na primer, u velikoj meri na severnoj hemisferi, infrastruktura je izgrađena, zgrade su izgrađene. Znamo kako da smanjimo potrošnju energije i povećamo energetsku efikasnost u zgradama. Ali ako nastavimo s trenutnim tempom, trebaće 100 godina da renoviramo svaku zgradu. Dakle, pokrenuli smo inicijativu sa Međunarodnom agencijom za energetiku da to smanjimo za deset godina. Dakle, želimo da uđemo za deset godina i predložili smo ne samo mi nego i mnogi drugi, znate, 40 drugih izvršnih direktora, 80 vladinih zvaničnika koji su bili tamo prošle godine. Predložili smo deset akcija da se brže pomaknemo. To je jedan primer. Drugi primer je da izlazimo kod naših dobavljača i gradimo interesne grupe koje žele da dekarbonizuju. Počeli smo sa farmaceutskom industrijom, zatim smo prešli na transport, pa na poluprovodnike. Danas lansiramo materijale za minerale. Dakle, tamo gde se generiše mnogo CO2, svi imaju interes i ciljeve. Mnogo puta ne znaju kako to da urade. Dakle, moramo da promenimo. Industrija to nije, to nije priča o Schneider Electric-u, to se odnosi na to kako da promenimo industrije. Pokrenuli smo i konsultantske usluge, ne samo za održivost već i u industrijskom svetu, jer uviđamo da mnogi ljudi to žele ali ne znaju kako. Radimo to i pokušavamo da pronađemo „ekosisteme“ da obavestimo ljude šta može biti urađeno. Mislim da je to čisto problem uvođenja, jer je povrat investicije u velikoj meri ispod deset godina.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top