Eng

ESG ambasadori: Marina Savić, rukovodilac komunikacije za ESG, korporativno upravljanje  kvalitetom, Atlantic Grupa

Vreme čitanja: 2 min

ESG (Environmental, Social and Governance ) koncept postaje strateški poslovni imperativ, koji se u Evropi više ne zasniva samo na dobrovoljnom obavezivanju kompanija da preuzmu odgovornost za svoje pozitivne i negativne uticaje na društvo i životnu sredinu, već direktive poput CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), koja je usvojena prošle godine, zahtevaju od kompanija da transparentnim izveštavanjem obelodane svoje ekološke i društvene uticaje i način na koji njihovi ekološki, društveni i upravljački (ESG) koncepti i akcije utiču na njihovo poslovanje.

Bavljenje ESG-om počinje od toliko malih i jednostavnih stvari: nemoj baciti ništa na ulicu, postoje kante za smeće; gasi svetla kada ti nisu neophodna, doprinesi recikliranju odvajajući kućni otpad, budi dobar kolega, komšija

Cilj je da se podstakne transparentnost, zaštite investitori i podstakne održivi ekonomski rast, obezbedjujući da kompanije i rade u skladu sa onim što obećavaju svojim potrošačima i stejkholderima. Tako da ESG predstavljaja jasno definisane kriterijume, koji su i jasni pokazatelji performansi, čijim usavršavanjem postižemo održivost. Uostalom, samo odgovorne kompanije mogu biti dugoročno uspešne, što i jeste suština održivosti, objašnjava za Odrzime.rs ESG Web Platform Marina Savić, rukovodilac komunikacije za ESG, korporativno upravljanje  kvalitetom, Atlantic Grupa

Na koju ESG aktivnost ste ponosni što se tiče vaše kompanije?

Ključne oblasti koje odražavaju naše vrednosti su fokusirane na smanjenje emisija štetnih gasova, za šta smo napravili tranzicioni plan u skladu sa Pariskim sporazumom, zatim odgovorno korišćenje vode, u nekim segmentima već sada 100% reciklabilna ambalaža, ponosni smo i na inovativne proizvode koji doprinose održivosti i prilagođeni su različitim potrebama i zajednicama poštujući različitost u svim segmentima, na zadovoljne zaposlene, poštovanje njihovih prava i rodnu ravnopravnost gde žene imaju svoje mesto u upravljačkim funkcijama (55 posto žena je na rukovodećim pozicijama, 58 posto u razvojnim programima, a 52 posto žena zaposleno je putem internih konkursa), ali i pozitivan gep u odnosu na plate muških kolega.

To je ono što nas čini „zelenim“ u svakom pogledu, kao i 100% korišćenje zelene enegije na ključnim tržištima i projekat ugradnje solarnih elektrana na našim proizvodnim i distributivnim lokacijama, koji treba da se završi do 2027.

Ali opet, to je tek deo svega onoga što smo uradili. Postizanje produktivnosti i profitabilnosti podržano je jasnom organizacijskom strukturom, korporativnom kulturom i vrednostima koje povezuju zaposlene i doprinose ostvarenju poslovnih ciljeva, kao i ciljeva održivog razvoja. Održivost, u zlatnom preseku ovih faktora i naših kompanijskih ciljeva, podrazumeva da način na koji kompanija posluje obezbeđuje dugoročno stvaranje vrednosti, što joj omogućava da bude uspešna ne samo danas, već i u budućnosti, što je u interesu našeg biznisa, ali i u interesu celokupnog društva.

 Šta možemo na ličnom planu, u domu, porodici, ulici da uradimo da ispunimo ESG principe i naročito ekološku komponentu?

 Dakle, rekli smo da ESG nije samo trend; to je svedočanstvo o održivim poslovnim praksama, stvaranju vrednosti i društvenom dobru. Bavljenje ESG-om počinje od toliko malih i jednostavnih stvari: nemoj baciti ništa na ulicu, postoje kante za smeće; gasi svetla kada ti nisu neophodna, doprinesi recikliranju odvajajući kućni otpad, budi dobar kolega, komšija… i na kraju malo figurativno rečeno – pridrži vrata onome ko dolazi,  nemoj mu ih zatvoriti ispred nosa.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top