Eng

Novi Pazar i Tutin u procesu unapređenja primarne selekcije otpada

Vreme čitanja: < 1 min

U okviru projekta “BEST Waste Management Cooperation”, održan je sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava Novi Pazar i Tutin, na temu zajedničke misije i započete inicijative da se poboljša primarna selekcija otpada, u ovim opštinama.

Cilj sastanaka bio je da se detaljno razmotre potrebe i izazovi sa kojima se opštine suočavaju u procesu upravljanja otpadom, nakon što su lokalne samouprave završile sa prikupljanjem informacija na terenu, kako bi spremne dočekale narednu fazu projekta.

Novi Pazar dobiće i donaciju u vidu 1.500 kanti za otpad zapremine od 120 litara, kako bi se podstakla selekcija otpada u domaćinstvima kroz sistem dve kante – jedna za mešoviti otpad, a druga za otpad koji može da se reciklira – plastika, aluminijum, staklo i papir.

Cilj je da do 2025. novi sistem obuhvati 1.000 domaćinstava i deset poslovnih centara, a da se procenat prikupljanja unapredi za 20% u Novom Pazaru, gde se trenutno pravilno tretira samo 1,6% ukupnog reciklabilnog otpada. 

Projekat se, uz podršku Evropske unije, sprovodi u partnerstvu sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja, opštinom Mojkovac i JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, a na unapređenju sistema radiće se i u opštinama Kolašin, Bijelo Polje i Tutin. Sve lokalne samouprave dobiće stručnu podršku u razvijanju planova upravljanja otpadom koje su u obavezi da imaju, mapa puta za cirkularnu ekonomiju i akcionih mera za javno-komunalna preduzeća. Fokus će biti i na kampanjama podizanja svesti među građanima o pravilnom razdvajanju otpada u domaćinstvima.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top