Eng

Kako UN podržava Ciljeve održivog razvoja u Srbiji

Vreme čitanja: 2 min

UN zajedno sa partnerima u Srbiji radi na postizanju Ciljeva održivog razvoja: 17 međupovezanih i ambicioznih Ciljeva koji se odnose na najveće razvojne izazove sa kojima se suočavaju ljudi u Srbiji i u celom svetu. U Srbiji, 20 agencija, fondova i programa rade zajedno kroz implementaciju Okvira za saradnju Ujedninjenih nacija sa Republikom Srbijom za održivi razvoj, kako bi podržali brži napredak prioriteta državnog razvoja, u skladu sa Agendom 2030 i procesima reforme u skladu sa smernicama EU.

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju globalni poziv na akciju, kako bi sprečili siromaštvo, zaštitili životnu sredinu i klimu, i osigurali da svi ljudi žive u miru i prosperitetu. Ciljeve održivog razvoja, poznate i pod nazivom “Globalni ciljevi”, usvojile su Ujedinjene nacije 2015, kao univerzalni poziv na zajedničku akciju u cilju iskorenjivanja siromaštva, zaštite planete i obezbeđivanja mira i prospreriteta za sve ljude – najkasnije do 2030. 

17 ciljeva je međusobno povezano budući da ključ uspeha jednog cilja često leži u sagledavanju izazova koji su svojstveni nekom drugom cilju, a razvoj je neodvojiv od ravnoteže između socijalnog, ekonomskog i aspekta održivosti životne sredine i ne sme biti na štetu ovih aspekata. 

Države članice su se na ovaj način obavezale da napredak obezbede i onima koji najviše zaostaju. Ciljevi su osmišljeni tako da okončaju siromaštvo, glad, AIDS i diskriminaciju prema ženama i devojčicama.

Kreativnost, znanje, tehnologija i finansijski resursi celog društva neophodni su da se ovi ciljevi dostignu u svakom kontekstu. 

Ovo su ciljevi na kojima UN u Srbiji radi:

Cilj 1. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

Cilj 2. Okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu

Cilj 3. Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija

Cilj 4. Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice

Cilj 6. Obezbediti sanitarne uslove i pristup pijaćoj vodi za sve

Cilj 7. Osigurati pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve

Cilj 8. Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovisati održivu industrijalizaciju i podsticati inovativnost

Cilj 10. Smanjiti nejednakost između i unutar država

Cilj 11. Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim

Cilj 12. Obezbediti održive oblike potrošnje i proizvodnje

Cilj 13. Preduzeti hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promena i njenih posledica

Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse za održiv razvoj

Cilj 15. Održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i sprečiti uništavanje biodiverziteta

Cilj 16. Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane i inkluzivne institucije na svim nivoima

Cilj 17. Učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top