Eng

Konkurs „ESG Lideri“: Pronađite kategoriju u kojoj možete da učestvujete

Vreme čitanja: 2 min

Kompanija PwC Srbija  objavila je konkurs „ESG Lideri“ s ciljem prepoznavanja i nagrađivanja organizacija i pojedinaca koji se ističu u oblasti ESG. To obuhvata razvoj strateških vizija za održivi razvoj, primenu inovativnih i ekološki prihvatljivih rešenja ili kreiranje obrazovnih programa koji doprinose društvenoj i ekonomskoj zelenoj transformaciji.

Nagrada uključuje posebnu kategoriju „Lider u održivom razvoju“ namenjenu pojedincima koji podstiču, prate i podržavaju odgovorne poslovne prakse.

Zvanična ceremonija dodele nagrada će biti održana 22. maja 2024. godine, na Međunarodni dan biodiverziteta.

Ko može da učestvuje?

U kategorijama „Strategija“, „Inovacije“ i „Obrazovni program“ mogu da učestvuju organizacije koje posluju na teritoriji Republike Srbije. U kategoriji „Inovacije“ mogu da učestvuju i startapi (start-up preduzeća). U kategoriji „Lider u održivom razvoju“ mogu da učestvuju samo fizička lica koja su direktno povezana sa ESG aktivnostima organizacija koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Nagrada „ESG Lideri“ dodeljuje se u četiri osnovne kategorije – „Strategija“, „Obrazovni program“, „Inovacije“ i „Lider u održivom razvoju“. Kategorija „Strategija” je podeljena na tri sekcije (E – Zaštita životne sredine, S – Održive socijalne politike, i G – Odgovorno upravljanje).

Predstavljamo vam danas kategoriju „Strategija: S – Održive socijalne politike” i „Strategija: G – Odgovorno upravljanje”

Briga o zaposlenima

U ovoj potkategoriji žiri će ocenjivati strategije, projekte i postignuća usmerena na sprečavanje značajnih negativnih uticaja na radnu snagu jedne organizacije, kao i na zaposlene u njenom lancu vrednosti, direktno ili indirektno povezane sa njenim poslovnim partnerima, proizvodima ili uslugama.

Na konkursu mogu da budu predstavljene strategije koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine, ili pripremljene za primenu u 2024. Ili 2025. godini.

Uključivanje zainteresovanih strana

U ovoj potkategoriji žiri će ovenjivati strategije, projekte i postignuća usmerena ka sprečavanju i ublažavanju značajnih negativnih uticaja na lokalnu zajednicu, kao i na korisnike usluga i proizvoda organizacije i ostalih zainteresovanih strana. To uključuje mere koje organizacija preduzima kako bi obezbedila prava lokalnih zajednica, svojih korisnika i zainteresovanih strana (stakeholders). 

Na konkursu mogu da budu predstavljene strategije koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine, ili pripremljene za primenu u 2024. ili 2025. godini.

Odgovorno upravljanje

U ovoj potkategoriji  žiri će razmotriti strategije, projekte i postignuća usmerena ka ostvarivanju i podržavanju odgovornog i otvorenog korporativnog upravljanja i poslovnog ponašanja, uključujući i planove obuke za zaposlene o odgovornom korporativnom upravljanju.

Na Konkursu mogu da budu predstavljene strategije, koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine ili koje su pripremljene za primenu u 2024. ili 2025. godini.

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top