Eng

PKS: Prijavite se za obuku za pripremu CBAM izveštaja

Vreme čitanja: < 1 min

Evropska komisija je u maju ove godine usvojila CBAM uredbu (2023/956) – Uredbu o mehanizmu prekograničnog prilagođavanja cene ugljenika, koja se odnosi na određenu robu iz sledećih industrija: gvožđe/čelik, aluminijum, cement, veštačka đubriva, električna energija i vodonik. Prelazni period CBAM uredbe započeo je 1. oktobra 2023. godine i traje do 31.12.2025. godine, a puna primena se očekuje od 01. januara 2026. godine.

Tokom prelaznog perioda uvoznici u EU roba obuhvaćenih CBAM uredbom (tzv. CBAM deklaranti) imaju obavezu da jednom kvartalno izveštavaju Evropsku komisiju o ukupno uvezenoj količini CBAM robe, ukupnim ugrađenim direktnim i indirektnim GHG emisijama (emisijama gasova sa efektom staklene bašte) i eventualnoj ceni ugljenika plaćenoj u zemlji proizvodnje, dok kompanije van EU koje proizvode i izvoze u EU ovu robu moraju da mere i izračunavaju direktne i indirektne emisije i o tome obaveštavaju svoje partnere u EU. Prvi tromesečni izveštaj, koji pokriva podatke za poslednji kvartal 2023. godine, podnosi se najkasnije do 31. januara 2024. godine.

Nakon 6 sektorskih obuka o CBAM koje je Privredna komora Srbije održala tokom oktobra 2023, a zbog velikog interesovanja privrednika i približavanja datuma podnošenja prvog izveštaja, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i uz podršku švajcarskog Programa za jačanje kapaciteta za trgovinske politike (C4TP), biće organizovana jednodnevna specijalizovanu obuka za Region Beograda. Termin obuke je 16. januar 2024, 10:45 sati, PKS-PK Beograda, Kneza Miloša 12.

Cilj skupa je i da se razmene mišljenja, znanja i iskustva kako bi prve obaveze koje nameće ova Uredba našim izvoznicima bile shvaćene i implementirane na najbolji mogući način.

Prijava učešća je do 15. januara 2024, na adresu kabinetbg@pks.rs 

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top