Eng

Šta je ESG i zašto ESG standardi postaju sve važniji?

Vreme čitanja: 2 min

ESG je skup faktora koji se tiču životne sredine, socijalnih i upravljačkih pitanja koje kompanije uzimaju u obzir pri upravljanju svojim poslovanjem, a investitori prilikom ulaganja, u pogledu rizika, uticaja i prilika koje ovi faktori nose. Ne postoje univerzalni ESG standardi u pravom smislu te reči. Postoji više različitih okvira/metodologija/standarda koji mogu poslužiti za definisanje kriterijuma po kojima se mere, obelodanjuju i procenjuju ESG performanse.

Životna sredina: • klimatske promene • očuvanje resursa • zagađenje i otpad • voda i vazduh • zaštita biodiverziteta

Socijalna pitanja: • radni uslovi • raznolikost i inkluzija • zdravlje i bezbednost • ljudska prava • angažovanje u zajednici

Upravljačka pitanja: • struktura organa upravljanja • kontrola i upravljanje rizicima • etički kodeks • pitanja korupcije, mita i sukoba interesa • transparentnost i izveštavanje

Integracija ESG u poslovnu strategiju preduzeća donosi brojne prednosti, od kojih su neke:

  • Smanjenje rizika i povećanje otpornosti: Integracija ESG faktora pomaže preduzećima da prepoznaju i upravljaju rizicima kao što su rizici u vezi sa klimatskim promenama, radnim uslovima, ljudskim pravima, korporativnim upravljanjem, etikom poslovanja i drugim relevantnim faktorima.
  • Bolje performanse: Fokusiranost na održivost može da pokrene inovacije, uštedi resurse, obezbedi efikasnije upravljanje lancem dobavljača, smanji troškove energije i resursa, kao i da poveća produktivnost.
  • Pristup investicijama i kapitalu: Integracija ESG može da otvori vrata pristupu različitim izvorima kapitala, kao što su ESG fondovi, investitori sa specifičnim ESG kriterijumima, ili institucionalni investitori koji traže održive poslovne modele.
  • Izgradnja poverenja i reputacije: Posvećenost održivosti, odgovorne prakse i transparentnost u izveštavanju mogu značajno da poprave reputaciju i utiču na izgradnju poverenja kod zainteresovanih strana, uključujući i kupce, dobavljače, zaposlene, investitore i širu javnost. Kod preduzeća koja su prepoznata kao društveno odgovorna postoji veća verovatnoća za privlačenje lojalnih kupaca i talenata.
  • Usklađenost sa regulatornim zahtevima: Vlasti i regulatorna tela sve više uvode propise koji od preduzeća zahtevaju da izveštavaju o ESG faktorima ili ispunjavaju određene standarde održivosti. Integracija ESG omogućava preduzeću da se pravovremeno prilagodi tim zahtevima i obezbedi usklađenost sa propisima. Ovo može da smanji rizik od kazni, pravnih problema i štete po ugled i reputaciju preduzeća.

Više pročitajte na: https://ras.gov.rs/kratki-vodic-kroz-esg

Povezani Članci

Najnovije

Scroll to Top